Tarnetingimused ja garantii


Tarnetingimused

Optimeerimisele toodav sõiduk peab olema tehniliselt korras. Õhupuhasti ja kütusefilter peab olema vahetatud. Võimalikud teada olevad vead tuleb ära parandada või neist tuleb enne optimeerimist meile teatada. Kui sõiduki originaalseadeid on muudetud, tuleb sellest enne programmeerimist teatada. See kindlustab optimeerimise õnnestumise.

Garantii

Vahetatud mälukividele ja programmidele anname täieliku toimivusgarantii ja ühe aasta pikkuse paigaldusgarantii.

Garantii ei laiene sõiduki elektrisüsteemis tekkinud rikkele või muule mälukivi või juhtploki vigastusele või rikkele, mis on kolmanda isiku tekitatud. Garantii ei laiene mootorispordikasutusele või sellega võrreldavale raskele äärmuslikes tingimustes toimuvale kasutusele.

Hoolduse ajal tehtav juhtploki programmi uuendamine võib meie optimeerimisprogrammi maha pühkida või tekitada häireid selle töös. Enne vastavate tööde tegemist on klient kohustatud ise seda asjaolu töö teostajalt küsima. Garantii ei laiene hoolduse ajal tehtud programmiuuenduse tõttu tekkinud häirele või hoolduse ajal maha pühitud optimeerimisprogrammile.

Kui klient soovib saada mahapühitud optimeerimisprogrammi asemele uue ja uus programmi uuendamine nõuab oma versiooni tõttu uut optimeerimisprogrammi, on tegemist ümberprogrammeerimisega ehk eraldi programmeerimisega koos uute programmidega. Juhtploki avamine põhjustab TruckTuning garantii lõppemise.

Garantii hüvitamisvastutus puudutab mootori juhtplokki ja selle vahetamistöö ja programmi uuendamisega seotud kulusid. Kaudsed kulud garantii hulka ei kuulu. Rikkis juhtploki parandamiseks või väljavahetamiseks peab olema võimalus töid teostada mõõduka aja jooksul.