SÕIDA SOODSALT!


 Olulised tegurid kütuse kokkuhoiul on:

¤¤ Veokijuht- Kütusekulu vähendamise üheks tähtsamaks faktoriks on veokijuht. Veokijuhtide täiendkoolitus õpetab ohutumat, arukamat ja kütusesäästlikumat sõitmist, võimalik kütust säästa kuni 7%
 
¤¤ Mäkketõus – kasutage maksimaalselt liikumishoogu pinnavormi muutumisel.

¤¤ Piduri kasutamine – kasutage oma pidurisüsteemi veelgi efektiivsemalt.

¤¤ Etteaimamine – vältige äkilist kiirendamist ja pidurdamist. Jälgige liiklust võimalikult palju  ette, et vältida asjatut pidurdamist ja kiirendamist.

¤¤ Käiguvalik– sobitage mootori pöörded täpselt õige käiguga. Vahetage käiku võimalikult varakult. Kõrgemad käigud on kütusekulu seisukohast kõige ökonoomsemad.

¤¤ Kontrollige iga kuu rehvide rõhku - Alarõhuga rehvid ja- tüüp, rataste ja sildade vale seadistus võivad suurendada kütusekulu kuni 14%.
Õige rehvi valik võib kütusekulu vähendada tervelt 11% võrra. Õige seadistusega sillad ja rattad võivad säästa veel 2.5 %. Õige rehvirõhk vähendab kütusekulu veel 1% võrra, nii, et kogu potensiaalne kütuse sääst on 14%.

¤¤ Kasutage õhukonditsioneeri üksnes vajadusel - Konditsioneeri asjatu kasutamine tõstab kütusekulu ja CO2- emissiooni kuni 5%

¤¤ Sõitke mõistlikul kiirusel ja mis peaasi sõitke ühtlaselt - igal kiirendusel ja pidurdusel tarbib mootor rohkem kütust. 

¤¤ Spoileripakett võib suurendada kütusesäästlikkust kuni 8% võrra. See minimeerib õhutakistust ja suunab tuule haagisest eemale.